17 grudnia 2021r. wchodzi w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
Mowa o tzw. Sygnalistach.
Wyżej wspomniana dyrektywa dotyczy także Banków jako podmiotów finansowych, niezależnie od wielkości zatrudnienia. Wynika to z faktu, że sektor ten wymieniony jest jako jeden z najbardziej zagrożonych pod kątem prania pieniędzy.

Moduł Sygnalista

  • Dostęp do wysyłania zgłoszenia poprzez dowolną przeglądarkę
  • Dostęp do informacji tylko dla osób upoważnionych
  • Korespondencja dwustronna, dowolne załączniki
  • Anonimowe dane zgłaszającego.

Powered by mDataFlow